Gå til innholdet

Psoriasis- og eksemforbundet
www.hudportalen.no | Bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet | Mer om psoriasis

Hvis du har psoriasis, kan du gjøre mye selv. I tillegg til å gå til din fastlege - som kanskje henviser deg videre til en hudlege, kan du melde deg inn i pasientorganisasjonen Psoriasis- og eksemforbundet. PEF arbeider for å bedre behandlingstilbudet og rettigheter for personer med psoriasis, og i organisasjonen får du tilgang til andres erfaringer, gode råd og forslag til hvordan du kan leve best mulig med sykdommen. Det gir energi og mot å snakke med likesinnede.

Extra Stiftelsen

Prosjektet «Lev med psoriasis» er støttet av ExtraStiftelsen

ItemPublisher:Items.List (1)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@ItemPublisher:Global.PageId-->3741
1<!--@ItemPublisher:Global.PagingPosition-->11
2<!--@ItemPublisher:Global.ParagraphId-->41486
3<!--@ItemPublisher:Item.ActiveFrom-->1009-01-2018
4<!--@ItemPublisher:Item.ActiveTo-->1031-12-2999
5<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst-->0
6<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.IsRequired-->0
7<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Name-->9Alt tekst
8<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.SystemName-->8AltTekst
9<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Type-->4Text
10<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Value-->0
11<!--@ItemPublisher:Item.Bilde-->60/Files/Images/LevmedPsoriasis/levmedpso_hva_er_psoriasis.jpg
12<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.IsRequired-->0
13<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Name-->5Bilde
14<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.SystemName-->5Bilde
15<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Type-->4File
16<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Value-->60/Files/Images/LevmedPsoriasis/levmedpso_hva_er_psoriasis.jpg
17<!--@ItemPublisher:Item.CanEdit-->0
18<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:29
19<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl.PID-->47/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:29&PID=1486
20<!--@ItemPublisher:Item.EditUrl-->56/Default.aspx?ID=741&PID=1486&cmd=edit&itemId=Aktuelt:29
21<!--@ItemPublisher:Item.Field.First-->0
22<!--@ItemPublisher:Item.Field.Id-->229
23<!--@ItemPublisher:Item.Field.Last-->4True
24<!--@ItemPublisher:Item.Field.PageId-->3749
25<!--@ItemPublisher:Item.Fields.Any-->4True
26<!--@ItemPublisher:Item.First-->4True
27<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter-->19Tekstbyrået Samtext
28<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.IsRequired-->0
29<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Name-->9Forfatter
30<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.SystemName-->9Forfatter
31<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Type-->4Text
32<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Value-->19Tekstbyrået Samtext
33<!--@ItemPublisher:Item.Ingress-->114Psoriasis er en arvelig, kronisk hudsykdom. Den er ikke smittsom og rammer omtrent 2-3 % av befolkningen i Norge.
34<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.IsRequired-->0
35<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Name-->7Ingress
36<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.SystemName-->7Ingress
37<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Type-->9Long text
38<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Value-->114Psoriasis er en arvelig, kronisk hudsykdom. Den er ikke smittsom og rammer omtrent 2-3 % av befolkningen i Norge.
39<!--@ItemPublisher:Item.Kategori-->4blue
40<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.IsRequired-->0
41<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Name-->8Kategori
42<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.SystemName-->8Kategori
43<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Type-->13Dropdown list
44<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Value-->4blue
45<!--@ItemPublisher:Item.Last-->0
46<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde-->60/Files/Images/LevmedPsoriasis/levmedpso_hva_er_psoriasis.jpg
47<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.IsRequired-->0
48<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Name-->13Miniatyrbilde
49<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.SystemName-->13Miniatyrbilde
50<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Type-->4File
51<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Value-->60/Files/Images/LevmedPsoriasis/levmedpso_hva_er_psoriasis.jpg
52<!--@ItemPublisher:Item.ParagraphName-->12Om psoriasis
53<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte-->222
54<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.IsRequired-->0
55<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Name-->9Relaterte
56<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.SystemName-->9Relaterte
57<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Type-->18Item relation list
58<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Value-->222
59<!--@ItemPublisher:Item.SystemName-->7Aktuelt
60<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1-->3718<p>Psoriasis er gresk og betyr kløende utslett, og sykdommen&nbsp;kjennetegnes ved at produksjonen av hudceller går raskere enn normalt. Prosessen der cellene i det øverste la
61<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.IsRequired-->0
62<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Name-->5Tekst
63<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.SystemName-->6Tekst1
64<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Type-->9Rich text
65<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Value-->3718<p>Psoriasis er gresk og betyr kløende utslett, og sykdommen&nbsp;kjennetegnes ved at produksjonen av hudceller går raskere enn normalt. Prosessen der cellene i det øverste la
66<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2-->4254<p>Hvis et søsken har psoriasis, øker sjansen ytterligere (ifølge artikkelen «Psoriasis og svangerskap» av Eli Synnøve Gjerde og Kåre-Steinar Tveit i Hud &
67<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.IsRequired-->0
68<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Name-->5Tekst
69<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.SystemName-->6Tekst2
70<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Type-->9Rich text
71<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Value-->4254<p>Hvis et søsken har psoriasis, øker sjansen ytterligere (ifølge artikkelen «Psoriasis og svangerskap» av Eli Synnøve Gjerde og Kåre-Steinar Tveit i Hud &
72<!--@ItemPublisher:Item.Tittel-->12Om psoriasis
73<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.IsRequired-->0
74<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Name-->6Tittel
75<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.SystemName-->6Tittel
76<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Type-->4Text
77<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Value-->12Om psoriasis
78<!--@ItemPublisher:Item.Url-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:29
79<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopCounter-->11
80<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod2-->11
81<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod3-->11
82<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod4-->11
83<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod5-->11
84<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Groups)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Groups)-->0
85<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Fields)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Fields)-->0
86<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)-->0
87<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte)-->0
88<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Global:Server.Date-->1023.04.2018
1<!--@Global:Server.Date.Day-->223
2<!--@Global:Server.Date.Hour-->213
3<!--@Global:Server.Date.Minute-->18
4<!--@Global:Server.Date.Month-->14
5<!--@Global:Server.Date.Second-->224
6<!--@Global:Server.Date.Weekday-->11
7<!--@Global:Server.Date.WeekOfYear-->217
8<!--@Global:Server.Date.LongDayName-->6mandag
9<!--@Global:Server.Date.ShortDayName-->3man
10<!--@Global:Server.Date.LongMonthName-->5april
11<!--@Global:Server.Date.ShortMonthName-->3apr
12<!--@Global:Server.Date.Year-->42018
13<!--@Global:Server.Date.DayOfYear-->3113
14<!--@Global:Server.Date.Quarter-->12
15<!--@Global:Server.Date.GeneralDate-->1923.04.2018 13:08:24
16<!--@Global:Server.Date.LongDate-->1423. april 2018
17<!--@Global:Server.Date.LongTime-->813:08:24
18<!--@Global:Server.Date.MediumDate-->1423. april 2018
19<!--@Global:Server.Date.ShortDate-->1023.04.2018
20<!--@Global:Server.Date.ShortTime-->513:08
21<!--@Global:Server.Date.RFC1123-->29Mon, 23 Apr 2018 11:08:24 GMT
22<!--@Global:Server.Date.Sortable-->192018-04-23T13:08:24
23<!--@Global:Pageview.Url-->12/Nyttig-info
24<!--@Global:Pageview.LayoutTemplate-->9page.html
25<!--@Global:Pageview.Url.Raw-->20/Default.aspx?ID=741
26<!--@Global:Page.ID-->3741
27<!--@Global:Page.Name-->11Nyttig info
28<!--@Global:Page.NavigationTag-->0
29<!--@Global:Area.ID-->17
30<!--@Global:Area.Name-->17Lev med psoriasis
31<!--@Global:Area.Primarydomain-->22www.levmedpsoriasis.no
32<!--@Global:Area.Lang-->2nb
33<!--@Global:Area.LongLang-->5nb-NO
34<!--@Global:Area.Culture.DisplayName-->26Norwegian, Bokmål (Norway)
35<!--@Global:Area.Culture.DisplayCountryName-->6Norway
36<!--@Global:Area.Culture.NativeName-->21norsk, bokmål (Norge)
37<!--@Global:Area.Culture.NativeCountryName-->5Norge
38<!--@Global:Area.Culture.Name-->5nb-NO
39<!--@Global:Area.Culture.CountryCode-->2NO
40<!--@Global:eCommerce.Currency-->13Norske kroner
41<!--@Global:eCommerce.Currency.Code-->3NOK
42<!--@Global:eCommerce.Currency.IsDefault-->4True
43<!--@Global:eCommerce.Currency.IsCurrent-->4True
44<!--@Global:eCommerce.Currency.Name-->13Norske kroner
45<!--@Global:eCommerce.Currency.PayGatewayCode-->3578
46<!--@Global:eCommerce.Currency.Symbol-->4kr.
47<!--@Global:eCommerce.Currency.SymbolPlace-->10
48<!--@Global:eCommerce.Currency.Rate-->3100
49<!--@Global:eCommerce.CurrencyName-->13Norske kroner
50<!--@Global:eCommerce.CurrencyRate-->3100
51<!--@Global:eCommerce.CurrencyCode-->3NOK
52<!--@Global:eCommerce.PricesWithVat-->4True
53<!--@Global:eCommerce.ReverseChargeForVatToken-->3259755bfa88cefaa3b0c380ae89239a08
54<!--@Global:eCommerce.CartPageID-->0
55<!--@Global:eCommerce:Cart.CartIsPresent-->5false
56<!--@Global:Page.Top.Name-->11Nyttig info
57<!--@Global:Page.Top.ID-->3741
58<!--@Global:Extranet.UserID-->10
59<!--@Global:Extranet.UserName-->0
60<!--@Global:Extranet.ImpersonationMode-->10OnlyOrders
61<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderID-->10
62<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderName-->0
63<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderType-->0
64<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ProviderKey-->0
65<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalUserName-->0
66<!--@Global:Extranet.ExternalLogin.ExternalEmail-->0
67<!--@Global:CookieOptInLevel-->10Functional
68<!--@Global:Request.UserAgent-->39CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
69<!--@Global:Extranet.Groups-->0
70<!--@Global:Page.Manager.Username-->0
71<!--@Global:Page.Manager.Name-->0
72<!--@Global:Page.Manager.Email-->0
73<!--@Global:Page.Manager.Phone-->0
74<!--@Global:Page.Manager.Fax-->0
75<!--@Global:Page.Editor.Username-->5admin
76<!--@Global:Page.Editor.Name-->5Admin
77<!--@Global:Page.Editor.Email-->0
78<!--@Global:Page.Editor.Phone-->0
79<!--@Global:Page.Editor.Fax-->0
80<!--@Global:Request.Url-->49http://www.levmedpsoriasis.no/Default.aspx?ID=741
81<!--@Global:Request.AbsoluteUri-->49http://www.levmedpsoriasis.no/Default.aspx?ID=741
82<!--@Global:Request.Host-->22www.levmedpsoriasis.no
83<!--@Global:Request.OriginalString-->52http://www.levmedpsoriasis.no:80/Default.aspx?ID=741
84<!--@Global:Request.PathAndQuery-->20/Default.aspx?ID=741
85<!--@Global:Request.Port-->280
86<!--@Global:Request.Query-->7?ID=741
87<!--@Global:Request.Scheme-->4http
88<!--@Global:Request.IsSecureConnection-->0
89<!--@Global:Device.IsMobile-->0
90<!--@Global:Device.IsTablet-->0
91<!--@Global:Device.IsDesktop-->4True
92<!--@Global:Device.IsBot-->0
93<!--@Global:Device.IsAndroid-->0
94<!--@Global:Device.IsIOS-->0
95<!--@Global:Device.IsWindows-->0
96<!--@Global:Device.IsOther-->4True
97<!--@Global:Device.DetectionDisabled-->0
98<!--@Global:Device.IsIPhone-->0
99<!--@Global:Device.IsAndroidPhone-->0
100<!--@Global:Device.IsWindowsPhone-->0
101<!--@Global:Device.IsIPad-->0
102<!--@Global:Device.IsAndroidTablet-->0
103<!--@Global:Device.IsWindowsTablet-->0
104<!--@Global:OMC.Visitor.ID-->24qlygzqi020b0imdg1w4fq13q
105<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit-->1023.04.2018
106<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Day-->223
107<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Hour-->213
108<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Minute-->18
109<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Month-->14
110<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Second-->224
111<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Weekday-->11
112<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.WeekOfYear-->217
113<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongDayName-->6mandag
114<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortDayName-->3man
115<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongMonthName-->5april
116<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortMonthName-->3apr
117<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Year-->42018
118<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.DayOfYear-->3113
119<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Quarter-->12
120<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.GeneralDate-->1923.04.2018 13:08:24
121<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongDate-->1423. april 2018
122<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.LongTime-->813:08:24
123<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.MediumDate-->1423. april 2018
124<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortDate-->1023.04.2018
125<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.ShortTime-->513:08
126<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.RFC1123-->29Mon, 23 Apr 2018 11:08:24 GMT
127<!--@Global:OMC.Visitor.LastVisit.Sortable-->192018-04-23T13:08:24
128<!--@Global:OMC.Visitor.IsReturning-->0
129<!--@Global:OMC.Visitor.Profile.000000000000.ID-->18Not Profiled Users
130<!--@Global:OMC.Visitor.Profile.000000000000.Reference-->12000000000000
131<!--@Global:OMC.Visitor.Profile.000000000000.Name-->18Not Profiled Users
132<!--@Global:OMC.Visitor.Profile.000000000000.Points-->10
133<!--@Global:OMC.Visitor.HasProfiles-->4True
134<!--@Global:OMC.Experiment.Variation.Original-->4True
135<!--@Global:Page.IsProtected-->0
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@Server:Request.id-->3741
ItemPublisher:Items.List (2)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@ItemPublisher:Global.PageId-->3741
1<!--@ItemPublisher:Global.PagingPosition-->11
2<!--@ItemPublisher:Global.ParagraphId-->41486
3<!--@ItemPublisher:Item.ActiveFrom-->1006-01-2018
4<!--@ItemPublisher:Item.ActiveTo-->1031-12-2999
5<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst-->0
6<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.IsRequired-->0
7<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Name-->9Alt tekst
8<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.SystemName-->8AltTekst
9<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Type-->4Text
10<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Value-->0
11<!--@ItemPublisher:Item.Bilde-->0
12<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.IsRequired-->0
13<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Name-->5Bilde
14<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.SystemName-->5Bilde
15<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Type-->4File
16<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Value-->0
17<!--@ItemPublisher:Item.CanEdit-->0
18<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:26
19<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl.PID-->47/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:26&PID=1486
20<!--@ItemPublisher:Item.EditUrl-->56/Default.aspx?ID=741&PID=1486&cmd=edit&itemId=Aktuelt:26
21<!--@ItemPublisher:Item.Field.First-->0
22<!--@ItemPublisher:Item.Field.Id-->226
23<!--@ItemPublisher:Item.Field.Last-->4True
24<!--@ItemPublisher:Item.Field.PageId-->3749
25<!--@ItemPublisher:Item.Fields.Any-->4True
26<!--@ItemPublisher:Item.First-->0
27<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter-->0
28<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.IsRequired-->0
29<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Name-->9Forfatter
30<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.SystemName-->9Forfatter
31<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Type-->4Text
32<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Value-->0
33<!--@ItemPublisher:Item.Ingress-->134Hvis du har psoriasis, kan det godt hende at du også har andre lidelser. Å ha psoriasis kan bety økt risiko for andre følgesykdommer.
34<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.IsRequired-->0
35<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Name-->7Ingress
36<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.SystemName-->7Ingress
37<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Type-->9Long text
38<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Value-->134Hvis du har psoriasis, kan det godt hende at du også har andre lidelser. Å ha psoriasis kan bety økt risiko for andre følgesykdommer.
39<!--@ItemPublisher:Item.Kategori-->4blue
40<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.IsRequired-->0
41<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Name-->8Kategori
42<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.SystemName-->8Kategori
43<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Type-->13Dropdown list
44<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Value-->4blue
45<!--@ItemPublisher:Item.Last-->0
46<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde-->65/Files/Images/LevmedPsoriasis/Følgesykdommer psoriasisartritt.jpg
47<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.IsRequired-->0
48<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Name-->13Miniatyrbilde
49<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.SystemName-->13Miniatyrbilde
50<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Type-->4File
51<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Value-->65/Files/Images/LevmedPsoriasis/Følgesykdommer psoriasisartritt.jpg
52<!--@ItemPublisher:Item.ParagraphName-->14Følgesykdommer
53<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte-->219
54<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.IsRequired-->0
55<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Name-->9Relaterte
56<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.SystemName-->9Relaterte
57<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Type-->18Item relation list
58<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Value-->219
59<!--@ItemPublisher:Item.SystemName-->7Aktuelt
60<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1-->2456<p>Følgesykdommer er at flere sykdommer opptrer samtidig, såkalt komorbiditet. Hvis to sykdommer ofte opptrer sammen, kan det tyde på at det ikke er et tilfeldig sammentreff. 
61<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.IsRequired-->0
62<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Name-->5Tekst
63<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.SystemName-->6Tekst1
64<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Type-->9Rich text
65<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Value-->2456<p>Følgesykdommer er at flere sykdommer opptrer samtidig, såkalt komorbiditet. Hvis to sykdommer ofte opptrer sammen, kan det tyde på at det ikke er et tilfeldig sammentreff. 
66<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2-->3803<h4><strong>Metabolsk syndrom</strong></h4> <p>Metabolsk syndrom er et samlebegrep for økt innhold av ugunstige fettstoffer i blodet, økt livvidde (102 cm fo
67<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.IsRequired-->0
68<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Name-->5Tekst
69<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.SystemName-->6Tekst2
70<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Type-->9Rich text
71<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Value-->3803<h4><strong>Metabolsk syndrom</strong></h4> <p>Metabolsk syndrom er et samlebegrep for økt innhold av ugunstige fettstoffer i blodet, økt livvidde (102 cm fo
72<!--@ItemPublisher:Item.Tittel-->14Følgesykdommer
73<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.IsRequired-->0
74<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Name-->6Tittel
75<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.SystemName-->6Tittel
76<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Type-->4Text
77<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Value-->14Følgesykdommer
78<!--@ItemPublisher:Item.Url-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:26
79<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopCounter-->12
80<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod2-->10
81<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod3-->12
82<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod4-->12
83<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod5-->12
84<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Groups)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Groups)-->0
85<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Fields)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Fields)-->0
86<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)-->0
87<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte)-->0
88<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)-->0
ItemPublisher:Items.List (3)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@ItemPublisher:Global.PageId-->3741
1<!--@ItemPublisher:Global.PagingPosition-->11
2<!--@ItemPublisher:Global.ParagraphId-->41486
3<!--@ItemPublisher:Item.ActiveFrom-->1006-01-2018
4<!--@ItemPublisher:Item.ActiveTo-->1031-12-2999
5<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst-->0
6<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.IsRequired-->0
7<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Name-->9Alt tekst
8<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.SystemName-->8AltTekst
9<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Type-->4Text
10<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Value-->0
11<!--@ItemPublisher:Item.Bilde-->0
12<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.IsRequired-->0
13<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Name-->5Bilde
14<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.SystemName-->5Bilde
15<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Type-->4File
16<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Value-->0
17<!--@ItemPublisher:Item.CanEdit-->0
18<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:25
19<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl.PID-->47/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:25&PID=1486
20<!--@ItemPublisher:Item.EditUrl-->56/Default.aspx?ID=741&PID=1486&cmd=edit&itemId=Aktuelt:25
21<!--@ItemPublisher:Item.Field.First-->0
22<!--@ItemPublisher:Item.Field.Id-->225
23<!--@ItemPublisher:Item.Field.Last-->4True
24<!--@ItemPublisher:Item.Field.PageId-->3749
25<!--@ItemPublisher:Item.Fields.Any-->4True
26<!--@ItemPublisher:Item.First-->0
27<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter-->0
28<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.IsRequired-->0
29<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Name-->9Forfatter
30<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.SystemName-->9Forfatter
31<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Type-->4Text
32<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Value-->0
33<!--@ItemPublisher:Item.Ingress-->132Det finnes ingen behandling som kan kurere psoriasis, men symptomene kan reduseres, slik at sykdommen griper mindre inn i hverdagen.
34<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.IsRequired-->0
35<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Name-->7Ingress
36<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.SystemName-->7Ingress
37<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Type-->9Long text
38<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Value-->132Det finnes ingen behandling som kan kurere psoriasis, men symptomene kan reduseres, slik at sykdommen griper mindre inn i hverdagen.
39<!--@ItemPublisher:Item.Kategori-->4blue
40<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.IsRequired-->0
41<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Name-->8Kategori
42<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.SystemName-->8Kategori
43<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Type-->13Dropdown list
44<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Value-->4blue
45<!--@ItemPublisher:Item.Last-->0
46<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde-->68/Files/Images/LevmedPsoriasis/Lev med psoriasis behandlingstrapp.jpg
47<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.IsRequired-->0
48<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Name-->13Miniatyrbilde
49<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.SystemName-->13Miniatyrbilde
50<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Type-->4File
51<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Value-->68/Files/Images/LevmedPsoriasis/Lev med psoriasis behandlingstrapp.jpg
52<!--@ItemPublisher:Item.ParagraphName-->12Behandlingen
53<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte-->218
54<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.IsRequired-->0
55<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Name-->9Relaterte
56<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.SystemName-->9Relaterte
57<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Type-->18Item relation list
58<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Value-->218
59<!--@ItemPublisher:Item.SystemName-->7Aktuelt
60<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1-->3451<p><img alt="Behandlingstrapp" src="/Files/Images/LevmedPsoriasis/Lev med psoriasis behandlingstrapp.jpg" />&nbsp;</p> <p>Avhengig av hvilken behandl
61<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.IsRequired-->0
62<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Name-->5Tekst
63<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.SystemName-->6Tekst1
64<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Type-->9Rich text
65<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Value-->3451<p><img alt="Behandlingstrapp" src="/Files/Images/LevmedPsoriasis/Lev med psoriasis behandlingstrapp.jpg" />&nbsp;</p> <p>Avhengig av hvilken behandl
66<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2-->4710<p>Det kan være vanskelig å skjønne hva som skyldes sykdommen og hva som er reaksjoner på ting i omgivelsene som du kan gjøre noe med. Det første skrittet i utredni
67<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.IsRequired-->0
68<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Name-->5Tekst
69<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.SystemName-->6Tekst2
70<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Type-->9Rich text
71<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Value-->4710<p>Det kan være vanskelig å skjønne hva som skyldes sykdommen og hva som er reaksjoner på ting i omgivelsene som du kan gjøre noe med. Det første skrittet i utredni
72<!--@ItemPublisher:Item.Tittel-->12Behandlingen
73<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.IsRequired-->0
74<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Name-->6Tittel
75<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.SystemName-->6Tittel
76<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Type-->4Text
77<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Value-->12Behandlingen
78<!--@ItemPublisher:Item.Url-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:25
79<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopCounter-->13
80<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod2-->11
81<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod3-->10
82<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod4-->13
83<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod5-->13
84<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Groups)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Groups)-->0
85<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Fields)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Fields)-->0
86<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)-->0
87<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte)-->0
88<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)-->0
ItemPublisher:Items.List (4)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@ItemPublisher:Global.PageId-->3741
1<!--@ItemPublisher:Global.PagingPosition-->11
2<!--@ItemPublisher:Global.ParagraphId-->41486
3<!--@ItemPublisher:Item.ActiveFrom-->1007-12-2017
4<!--@ItemPublisher:Item.ActiveTo-->1031-12-2999
5<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst-->0
6<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.IsRequired-->0
7<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Name-->9Alt tekst
8<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.SystemName-->8AltTekst
9<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Type-->4Text
10<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Value-->0
11<!--@ItemPublisher:Item.Bilde-->0
12<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.IsRequired-->0
13<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Name-->5Bilde
14<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.SystemName-->5Bilde
15<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Type-->4File
16<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Value-->0
17<!--@ItemPublisher:Item.CanEdit-->0
18<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:20
19<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl.PID-->47/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:20&PID=1486
20<!--@ItemPublisher:Item.EditUrl-->56/Default.aspx?ID=741&PID=1486&cmd=edit&itemId=Aktuelt:20
21<!--@ItemPublisher:Item.Field.First-->0
22<!--@ItemPublisher:Item.Field.Id-->220
23<!--@ItemPublisher:Item.Field.Last-->4True
24<!--@ItemPublisher:Item.Field.PageId-->3749
25<!--@ItemPublisher:Item.Fields.Any-->4True
26<!--@ItemPublisher:Item.First-->0
27<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter-->19Tekstbyrået Samtext
28<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.IsRequired-->0
29<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Name-->9Forfatter
30<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.SystemName-->9Forfatter
31<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Type-->4Text
32<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Value-->19Tekstbyrået Samtext
33<!--@ItemPublisher:Item.Ingress-->81Det er mye du selv kan gjøre selv for å forebygge og redusere psoriasissymptomer.
34<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.IsRequired-->0
35<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Name-->7Ingress
36<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.SystemName-->7Ingress
37<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Type-->9Long text
38<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Value-->81Det er mye du selv kan gjøre selv for å forebygge og redusere psoriasissymptomer.
39<!--@ItemPublisher:Item.Kategori-->4blue
40<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.IsRequired-->0
41<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Name-->8Kategori
42<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.SystemName-->8Kategori
43<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Type-->13Dropdown list
44<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Value-->4blue
45<!--@ItemPublisher:Item.Last-->0
46<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde-->46/Files/Images/LevmedPsoriasis/Nyhet_bilde3.jpg
47<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.IsRequired-->0
48<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Name-->13Miniatyrbilde
49<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.SystemName-->13Miniatyrbilde
50<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Type-->4File
51<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Value-->46/Files/Images/LevmedPsoriasis/Nyhet_bilde3.jpg
52<!--@ItemPublisher:Item.ParagraphName-->22Hva kan du gjøre selv?
53<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte-->213
54<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.IsRequired-->0
55<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Name-->9Relaterte
56<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.SystemName-->9Relaterte
57<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Type-->18Item relation list
58<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Value-->213
59<!--@ItemPublisher:Item.SystemName-->7Aktuelt
60<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1-->3810<p>Fuktighetsbevarende kremer, medisinske bad og lokalbehandling med salver og kremer er viktige for å unngå unødvendige plager og bedre livskvaliteten.</p> <p>Husk
61<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.IsRequired-->0
62<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Name-->5Tekst
63<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.SystemName-->6Tekst1
64<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Type-->9Rich text
65<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Value-->3810<p>Fuktighetsbevarende kremer, medisinske bad og lokalbehandling med salver og kremer er viktige for å unngå unødvendige plager og bedre livskvaliteten.</p> <p>Husk
66<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2-->4151<h2>Lokalbehandling</h2> <h4>&nbsp;</h4> <h4>Flassfjerning</h4> <p>Det er viktig at mest mulig av skjellene som dekker psoriasisutslettet fjernes
67<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.IsRequired-->0
68<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Name-->5Tekst
69<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.SystemName-->6Tekst2
70<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Type-->9Rich text
71<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Value-->4151<h2>Lokalbehandling</h2> <h4>&nbsp;</h4> <h4>Flassfjerning</h4> <p>Det er viktig at mest mulig av skjellene som dekker psoriasisutslettet fjernes
72<!--@ItemPublisher:Item.Tittel-->22Hva kan du gjøre selv?
73<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.IsRequired-->0
74<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Name-->6Tittel
75<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.SystemName-->6Tittel
76<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Type-->4Text
77<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Value-->22Hva kan du gjøre selv?
78<!--@ItemPublisher:Item.Url-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:20
79<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopCounter-->14
80<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod2-->10
81<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod3-->11
82<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod4-->10
83<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod5-->14
84<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Groups)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Groups)-->0
85<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Fields)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Fields)-->0
86<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)-->0
87<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte)-->0
88<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)-->0
ItemPublisher:Items.List (5)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@ItemPublisher:Global.PageId-->3741
1<!--@ItemPublisher:Global.PagingPosition-->11
2<!--@ItemPublisher:Global.ParagraphId-->41486
3<!--@ItemPublisher:Item.ActiveFrom-->1006-01-2018
4<!--@ItemPublisher:Item.ActiveTo-->1031-12-2999
5<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst-->0
6<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.IsRequired-->0
7<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Name-->9Alt tekst
8<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.SystemName-->8AltTekst
9<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Type-->4Text
10<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Value-->0
11<!--@ItemPublisher:Item.Bilde-->0
12<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.IsRequired-->0
13<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Name-->5Bilde
14<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.SystemName-->5Bilde
15<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Type-->4File
16<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Value-->0
17<!--@ItemPublisher:Item.CanEdit-->0
18<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:24
19<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl.PID-->47/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:24&PID=1486
20<!--@ItemPublisher:Item.EditUrl-->56/Default.aspx?ID=741&PID=1486&cmd=edit&itemId=Aktuelt:24
21<!--@ItemPublisher:Item.Field.First-->0
22<!--@ItemPublisher:Item.Field.Id-->224
23<!--@ItemPublisher:Item.Field.Last-->4True
24<!--@ItemPublisher:Item.Field.PageId-->3749
25<!--@ItemPublisher:Item.Fields.Any-->4True
26<!--@ItemPublisher:Item.First-->0
27<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter-->0
28<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.IsRequired-->0
29<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Name-->9Forfatter
30<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.SystemName-->9Forfatter
31<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Type-->4Text
32<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Value-->0
33<!--@ItemPublisher:Item.Ingress-->142Sover du dårlig på grunn av psoriasisen? Har du mye sykefravær? Prøver du å slutte å røyke? Her er noen råd og tips som kanskje kan hjelpe.
34<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.IsRequired-->0
35<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Name-->7Ingress
36<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.SystemName-->7Ingress
37<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Type-->9Long text
38<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Value-->142Sover du dårlig på grunn av psoriasisen? Har du mye sykefravær? Prøver du å slutte å røyke? Her er noen råd og tips som kanskje kan hjelpe.
39<!--@ItemPublisher:Item.Kategori-->4blue
40<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.IsRequired-->0
41<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Name-->8Kategori
42<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.SystemName-->8Kategori
43<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Type-->13Dropdown list
44<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Value-->4blue
45<!--@ItemPublisher:Item.Last-->0
46<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde-->63/Files/Images/LevmedPsoriasis/Sleepless_Mostphotos_miniatyr.jpg
47<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.IsRequired-->0
48<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Name-->13Miniatyrbilde
49<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.SystemName-->13Miniatyrbilde
50<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Type-->4File
51<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Value-->63/Files/Images/LevmedPsoriasis/Sleepless_Mostphotos_miniatyr.jpg
52<!--@ItemPublisher:Item.ParagraphName-->16Noen råd og tips
53<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte-->217
54<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.IsRequired-->0
55<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Name-->9Relaterte
56<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.SystemName-->9Relaterte
57<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Type-->18Item relation list
58<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Value-->217
59<!--@ItemPublisher:Item.SystemName-->7Aktuelt
60<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1-->4048<h2>Er du stresset og sover lite?</h2> <p>Studier viser også at personer med psoriasis ofte føler seg engstelige og deprimerte, noe som også kan føre til s
61<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.IsRequired-->0
62<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Name-->5Tekst
63<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.SystemName-->6Tekst1
64<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Type-->9Rich text
65<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Value-->4048<h2>Er du stresset og sover lite?</h2> <p>Studier viser også at personer med psoriasis ofte føler seg engstelige og deprimerte, noe som også kan føre til s
66<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2-->3518<h4>Antall alkoholenheter ifølge anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO):</h4> <ul> <li>Menn bør ikke jevnlig drikke mer enn 5 alkoholenheter de dagene
67<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.IsRequired-->0
68<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Name-->5Tekst
69<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.SystemName-->6Tekst2
70<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Type-->9Rich text
71<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Value-->3518<h4>Antall alkoholenheter ifølge anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO):</h4> <ul> <li>Menn bør ikke jevnlig drikke mer enn 5 alkoholenheter de dagene
72<!--@ItemPublisher:Item.Tittel-->16Noen råd og tips
73<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.IsRequired-->0
74<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Name-->6Tittel
75<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.SystemName-->6Tittel
76<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Type-->4Text
77<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Value-->16Noen råd og tips
78<!--@ItemPublisher:Item.Url-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:24
79<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopCounter-->15
80<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod2-->11
81<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod3-->12
82<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod4-->11
83<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod5-->10
84<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Groups)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Groups)-->0
85<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Fields)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Fields)-->0
86<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)-->0
87<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte)-->0
88<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)-->0
ItemPublisher:Items.List (6)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@ItemPublisher:Global.PageId-->3741
1<!--@ItemPublisher:Global.PagingPosition-->11
2<!--@ItemPublisher:Global.ParagraphId-->41486
3<!--@ItemPublisher:Item.ActiveFrom-->1006-01-2018
4<!--@ItemPublisher:Item.ActiveTo-->1031-12-2999
5<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst-->0
6<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.IsRequired-->0
7<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Name-->9Alt tekst
8<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.SystemName-->8AltTekst
9<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Type-->4Text
10<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Value-->0
11<!--@ItemPublisher:Item.Bilde-->0
12<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.IsRequired-->0
13<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Name-->5Bilde
14<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.SystemName-->5Bilde
15<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Type-->4File
16<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Value-->0
17<!--@ItemPublisher:Item.CanEdit-->0
18<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:27
19<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl.PID-->47/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:27&PID=1486
20<!--@ItemPublisher:Item.EditUrl-->56/Default.aspx?ID=741&PID=1486&cmd=edit&itemId=Aktuelt:27
21<!--@ItemPublisher:Item.Field.First-->0
22<!--@ItemPublisher:Item.Field.Id-->227
23<!--@ItemPublisher:Item.Field.Last-->4True
24<!--@ItemPublisher:Item.Field.PageId-->3749
25<!--@ItemPublisher:Item.Fields.Any-->4True
26<!--@ItemPublisher:Item.First-->0
27<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter-->0
28<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.IsRequired-->0
29<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Name-->9Forfatter
30<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.SystemName-->9Forfatter
31<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Type-->4Text
32<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Value-->0
33<!--@ItemPublisher:Item.Ingress-->80Mange som har hudsykdommen psoriasis sliter med psykiske plager og utfordringer.
34<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.IsRequired-->0
35<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Name-->7Ingress
36<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.SystemName-->7Ingress
37<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Type-->9Long text
38<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Value-->80Mange som har hudsykdommen psoriasis sliter med psykiske plager og utfordringer.
39<!--@ItemPublisher:Item.Kategori-->4blue
40<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.IsRequired-->0
41<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Name-->8Kategori
42<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.SystemName-->8Kategori
43<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Type-->13Dropdown list
44<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Value-->4blue
45<!--@ItemPublisher:Item.Last-->0
46<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde-->75/Files/Images/LevmedPsoriasis/Psykiske utfordringer_Mostphotos_miniatyr.jpg
47<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.IsRequired-->0
48<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Name-->13Miniatyrbilde
49<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.SystemName-->13Miniatyrbilde
50<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Type-->4File
51<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Value-->75/Files/Images/LevmedPsoriasis/Psykiske utfordringer_Mostphotos_miniatyr.jpg
52<!--@ItemPublisher:Item.ParagraphName-->23Når det ikke er så lett
53<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte-->220
54<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.IsRequired-->0
55<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Name-->9Relaterte
56<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.SystemName-->9Relaterte
57<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Type-->18Item relation list
58<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Value-->220
59<!--@ItemPublisher:Item.SystemName-->7Aktuelt
60<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1-->6106<p>En studie i tretten land har vist at mange med psoriasis har psykiske plager i tillegg til de fysiske (referanse nederst i artikkelen). Personer med psoriasis har forhøyet risiko for 
61<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.IsRequired-->0
62<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Name-->5Tekst
63<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.SystemName-->6Tekst1
64<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Type-->9Rich text
65<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Value-->6106<p>En studie i tretten land har vist at mange med psoriasis har psykiske plager i tillegg til de fysiske (referanse nederst i artikkelen). Personer med psoriasis har forhøyet risiko for 
66<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2-->6073<h2>Stressmestring</h2> <p>I tillegg til den daglige belastningen det er å leve med psoriasis, kan en oppleve stress forårsaket av alt fra personlige kriser og alvorlige
67<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.IsRequired-->0
68<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Name-->5Tekst
69<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.SystemName-->6Tekst2
70<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Type-->9Rich text
71<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Value-->6073<h2>Stressmestring</h2> <p>I tillegg til den daglige belastningen det er å leve med psoriasis, kan en oppleve stress forårsaket av alt fra personlige kriser og alvorlige
72<!--@ItemPublisher:Item.Tittel-->24Når det ikke er så lett
73<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.IsRequired-->0
74<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Name-->6Tittel
75<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.SystemName-->6Tittel
76<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Type-->4Text
77<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Value-->24Når det ikke er så lett
78<!--@ItemPublisher:Item.Url-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:27
79<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopCounter-->16
80<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod2-->10
81<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod3-->10
82<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod4-->12
83<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod5-->11
84<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Groups)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Groups)-->0
85<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Fields)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Fields)-->0
86<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)-->0
87<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte)-->0
88<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)-->0
ItemPublisher:Items.List (7)
IndexTagLength of valueValue (First 100 chars)
0<!--@ItemPublisher:Global.PageId-->3741
1<!--@ItemPublisher:Global.PagingPosition-->11
2<!--@ItemPublisher:Global.ParagraphId-->41486
3<!--@ItemPublisher:Item.ActiveFrom-->1006-01-2018
4<!--@ItemPublisher:Item.ActiveTo-->1031-12-2999
5<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst-->0
6<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.IsRequired-->0
7<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Name-->9Alt tekst
8<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.SystemName-->8AltTekst
9<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Type-->4Text
10<!--@ItemPublisher:Item.AltTekst.Value-->0
11<!--@ItemPublisher:Item.Bilde-->0
12<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.IsRequired-->0
13<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Name-->5Bilde
14<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.SystemName-->5Bilde
15<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Type-->4File
16<!--@ItemPublisher:Item.Bilde.Value-->0
17<!--@ItemPublisher:Item.CanEdit-->0
18<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:28
19<!--@ItemPublisher:Item.DetailsUrl.PID-->47/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:28&PID=1486
20<!--@ItemPublisher:Item.EditUrl-->56/Default.aspx?ID=741&PID=1486&cmd=edit&itemId=Aktuelt:28
21<!--@ItemPublisher:Item.Field.First-->0
22<!--@ItemPublisher:Item.Field.Id-->228
23<!--@ItemPublisher:Item.Field.Last-->4True
24<!--@ItemPublisher:Item.Field.PageId-->3749
25<!--@ItemPublisher:Item.Fields.Any-->4True
26<!--@ItemPublisher:Item.First-->0
27<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter-->0
28<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.IsRequired-->0
29<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Name-->9Forfatter
30<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.SystemName-->9Forfatter
31<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Type-->4Text
32<!--@ItemPublisher:Item.Forfatter.Value-->0
33<!--@ItemPublisher:Item.Ingress-->114Psoriasis har til felles med mange andre kroniske lidelser at sykdommen påvirker flere enn den som har diagnosen.
34<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.IsRequired-->0
35<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Name-->7Ingress
36<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.SystemName-->7Ingress
37<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Type-->9Long text
38<!--@ItemPublisher:Item.Ingress.Value-->114Psoriasis har til felles med mange andre kroniske lidelser at sykdommen påvirker flere enn den som har diagnosen.
39<!--@ItemPublisher:Item.Kategori-->4blue
40<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.IsRequired-->0
41<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Name-->8Kategori
42<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.SystemName-->8Kategori
43<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Type-->13Dropdown list
44<!--@ItemPublisher:Item.Kategori.Value-->4blue
45<!--@ItemPublisher:Item.Last-->4True
46<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde-->63/Files/Images/LevmedPsoriasis/Pingviner_Mostphotos_miniatyr.jpg
47<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.IsRequired-->0
48<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Name-->13Miniatyrbilde
49<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.SystemName-->13Miniatyrbilde
50<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Type-->4File
51<!--@ItemPublisher:Item.Miniatyrbilde.Value-->63/Files/Images/LevmedPsoriasis/Pingviner_Mostphotos_miniatyr.jpg
52<!--@ItemPublisher:Item.ParagraphName-->30Å stå nær en som har psoriasis
53<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte-->221
54<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.IsRequired-->0
55<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Name-->9Relaterte
56<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.SystemName-->9Relaterte
57<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Type-->18Item relation list
58<!--@ItemPublisher:Item.Relaterte.Value-->221
59<!--@ItemPublisher:Item.SystemName-->7Aktuelt
60<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1-->3227<p>Psoriasis kan sette sterkt preg på hverdagen til både partner, barn, venner og familie forøvrig. Sykdommen og plagene som følger med&nbsp;kan forandre mange ting i liv
61<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.IsRequired-->0
62<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Name-->5Tekst
63<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.SystemName-->6Tekst1
64<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Type-->9Rich text
65<!--@ItemPublisher:Item.Tekst1.Value-->3227<p>Psoriasis kan sette sterkt preg på hverdagen til både partner, barn, venner og familie forøvrig. Sykdommen og plagene som følger med&nbsp;kan forandre mange ting i liv
66<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2-->3454<h2>Attraktivitet</h2> <p>Den som har psoriasis kan være redd for at partneren synes at psoriasisutslett, hud som flasser og fete kremer er frastøtende og at han eller h
67<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.IsRequired-->0
68<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Name-->5Tekst
69<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.SystemName-->6Tekst2
70<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Type-->9Rich text
71<!--@ItemPublisher:Item.Tekst2.Value-->3454<h2>Attraktivitet</h2> <p>Den som har psoriasis kan være redd for at partneren synes at psoriasisutslett, hud som flasser og fete kremer er frastøtende og at han eller h
72<!--@ItemPublisher:Item.Tittel-->30Å stå nær en som har psoriasis
73<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.IsRequired-->0
74<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Name-->6Tittel
75<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.SystemName-->6Tittel
76<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Type-->4Text
77<!--@ItemPublisher:Item.Tittel.Value-->30Å stå nær en som har psoriasis
78<!--@ItemPublisher:Item.Url-->38/Default.aspx?ID=741&itemId=Aktuelt:28
79<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopCounter-->17
80<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod2-->11
81<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod3-->11
82<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod4-->13
83<!--@ItemPublisher:Items.List.LoopMod5-->12
84<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Groups)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Groups)-->0
85<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Fields)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Fields)-->0
86<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Kategori.Options)-->0
87<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte)-->0
88<!--@LoopStart(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)--> <!--@LoopEnd(ItemPublisher:Item.Relaterte.Value)-->0