Gå til innholdet
Av Eldrid Oftestad

Liv Karin Røsholm har vært på minst ti behandlingsreiser. Det betyr mye for henne å behandle psoriasisutslettene sine i sol og saltvann. Hun er på helsesenteret på Valle Marina på Gran Canaria. Valle Marina eies og drives av Norges Astma- og Allergiforbund. Valle Marina består av totalt 79 leiligheter og det er omtrent 600 pasienter hvert år som behandles på senteret.

Røsholm følger psoriasisprogrammet som kort sagt går ut på å sole seg for å brenne vekk utslettet. Anja Leucht (bildet nedenfor) følger også samme program. Det er andre gangen hun er på behandlingsreise.

– Jeg har ikke vært så bra på 20 år, jeg trodde ikke jeg skulle bli så bra.

Dessuten har hun lært et og annet nytt.

– Jeg var ikke klar over at psoriasis betyr en risiko for hjerte- og karsykdom. Med barn og travel hverdag har det ikke vært rom for å tenke så mye på min egen hud.

Mye av tiden på Valle Marina går til smøring, og etter 26 år med psoriasis visste ikke Anja hvordan hun skulle smøre seg riktig.

– Og selv jeg som er lege selv, allmennlege og har studert og lært om psoriasis og psoriasisartritt, trenger å lære dette. Jeg har søkt om behandlingsreise for pasienter, men ikke for meg selv før jeg gjorde det i fjor.

Klimabehandling

En behandlingsreise innebærer et 3 eller 4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima. Denne behandlingen har vist seg å ha god effekt på enkelte kroniske sykdommer. Diagnosene som omfattes av ordningen er blant annet psoriasis og psoriasisartritt hos barn, ungdom og voksne, og atopisk eksem hos barn og ungdom.

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i Norge, og ikke en rettighet. Du har rett på sykemelding for å delta på behandlingsreise, ifølge Folketrygdloven § 8-4.

Lærerikt

Basert på et tilpasset solregime soler pasientene seg uten solfaktor, da solen brenner vekk utslettet. I tillegg får de en innføring i korrekt smøring, livsstil og får informasjon om blant annet biologiske medisiner. Man lærer noe nytt hver dag, sier en av brukerne.

Ved siden av det helsemessige, så er behandlingsreisene til Valle Marina veldig sosialt. At man har samme sykdom til felles skaper vennskap og fellesskap som kommer godt med i en sårbar situasjon. At helsepersonellet også har lang fartstid ved helsesenteret, bidrar positivt – noen av de ansatte har fulgt pasientene fra barne- og ungdomsgruppene og til voksengruppene.

Vil biologiske medisiner endre tilbudet?

På Valle Marina kan de fortelle at de opplever at den gode tilgangen til biologisk behandling fører til at det er enkelte som ikke har behov for klimabehandling. For pasienter med alvorlig psoriasis og psoriasisartritt, som får biologisk behandling, har symptomene nærmest blitt borte.

For de med lett eller moderat psoriasis vil fortsatt behandlingsreise være aktuelt. Kanskje kan det bli lettere for disse å få muligheten til klimabehandling. For de fleste som gjennomfører en slik behandling vil det gjøre godt. De kan gå tilbake til jobben og få noen måneder som er ganske bra til sommeren kommer, og da har de solen hjemme som de kan nyte godt av. Dette er «livlinjen», sier mange.

De fleste pasientene sier at dette er den beste behandlingen de har fått. Derfor søker de igjen. Noen pasienter er kanskje redde for å begynne på biologiske legemidler og foretrekker heller klimabehandling.

Det er Seksjon for Behandlingsreiser til utlandet ved Oslo universitetssykehus som administrerer tilbudet med klimabehandling i utlandet. Ifølge leder Hilde Mogan har søkermassen vært stabil siden tilbudet ble opprettet og etter at de biologiske medisinene kom.

Nytte av oppfølging

En studie utført ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo i 2016 viser at personer med psoriasis har nytte av å få oppfølging om symptomlindring og livsstilsvalg i etterkant av klimabehandling. At personene i studiegruppa hadde mindre utslett både ved tre og seks måneder er svært lovende, og samsvarer med resultater fra enkelt andre studier som indikerer at et mer helhetlig fokus på både undervisning, livsstilsvalg og egenmestring potensielt kan bedre psoriasis.

Les mer om Valle Marina, behandlingsreiser og pasientenes egne erfaringer i vårt medlemsblad Hud & Helse nr. 2 / 2018.


Psoriasis- og eksemforbundet
www.hudportalen.no | Bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet | Mer om psoriasis

Hvis du har psoriasis, kan du gjøre mye selv. I tillegg til å gå til din fastlege - som kanskje henviser deg videre til en hudlege, kan du melde deg inn i pasientorganisasjonen Psoriasis- og eksemforbundet. PEF arbeider for å bedre behandlingstilbudet og rettigheter for personer med psoriasis, og i organisasjonen får du tilgang til andres erfaringer, gode råd og forslag til hvordan du kan leve best mulig med sykdommen. Det gir energi og mot å snakke med likesinnede.

Extra Stiftelsen

Prosjektet «Lev med psoriasis» er støttet av ExtraStiftelsen