Gå til innholdet
Av Psoriasis- og eksemforbundet

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt. Organisasjonen ble stiftet i 1962 og har cirka 4 900 medlemmer fordelt på fylkeslag og lokallag.

Hovedformålene med PEFs arbeid er:

  • Å gjøre psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt kjent, forstått og akseptert i samfunnet.
  • At alle som har psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt skal sikres et godt behandlingstilbud nasjonalt og lokalt.
  • Å styrke forskning omkring psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt.
  • Å opprettholde og forbedre gjeldende rettigheter, og på medlemmenes vegne framsette krav om rettferdige ordninger som gir trygghet for den enkelte.
  • At medlemmene og andre får relevant informasjon om alle forhold som kan forbedre livskvaliteten.
  • At brukermedvirkning blir en realitet, slik at de interesser forbundet skal ivareta blir tatt hensyn til i beslutningsprosessene.
  • Å fremme nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid, og gjennom dette medvirke til utveksling av informasjon, styring av forskning og bedring av behandlingstilbud på tvers av landegrensene.

 

Psoriasis- og eksemforbundet
www.hudportalen.no | Bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet | Mer om psoriasis

Hvis du har psoriasis, kan du gjøre mye selv. I tillegg til å gå til din fastlege - som kanskje henviser deg videre til en hudlege, kan du melde deg inn i pasientorganisasjonen Psoriasis- og eksemforbundet. PEF arbeider for å bedre behandlingstilbudet og rettigheter for personer med psoriasis, og i organisasjonen får du tilgang til andres erfaringer, gode råd og forslag til hvordan du kan leve best mulig med sykdommen. Det gir energi og mot å snakke med likesinnede.

Extra Stiftelsen

Prosjektet «Lev med psoriasis» er støttet av ExtraStiftelsen