Gå til innholdet
Av Maren Awici-Rasmussen

Sommer og sol betyr ofte mindre klær, sol på utslettet, tilskudd av vitamin D og energi. Dessverre opplever mange at er flaut, rart eller vanskelig å vise hud med utslett. Ikke la følelsene hindre deg i å utnytte solens positive effekt!

«Sola er god, sola er toppen! Sola gjør godt når den bruner mot kroppen» var refrenget i en av sangene til Børudgjengen for flere år siden.
For de fleste gjør sola bra, men den er også skummel hvis man ikke beskytter seg riktig. Generelt er det viktig å bruke nok solkrem, riktig faktor og smøre seg ofte nok. Det er også viktig å vite at noen typer behandling gjør deg sartere for sol. Har du begynt på nye medikamenter siden sist sommer anbefales det å undersøke om legemiddelet har noen betydning for hvor godt du tåler sol.

Reise med medisiner

På Direktoratet for e-helses nettside, Helsenorge.no, finner du gjeldene regler for å reise til utlandet med medisiner. Du finner blant annet informasjon om hvilke krav til dokumentasjon som gjelder til de ulike deler av verden.
Har du planer om å krysse landegrensene er det lurt å ha med:

  • legeerklæring og dokumentasjon på at du eier medisinen
  • originalemballasjen, helst med etikett fra det norske apoteket
  • medisinliste på engelsk, med informasjon om sykdom og alle medisinene du bruker (virkestoff og doser). Denne kan du få av fastlegen og viktig for behandling dersom du skulle ha behov for hjelp av helsevesen i utlandet.

Ulike regler

Det er ulike regler avhengig av hvor du skal og hvilken medisin du trenger å ha med. Allergitabletter og kortison har et annet krav til dokumentasjon enn sterke smertestillende og systemisk behandling. Det er også ulike grenser for hvor mye medisin du kan ta med avhengig av hvilken type medisin du bruker. Det er derfor lurt å være godt forberedt hvis man skal reise ut av landet med medisiner. Både Statens legemiddelverk og Helsenorge.no oppfordrer deg til å spørre apoteket ditt hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for reise med medisinen din.

Har du kjøpt medisiner i utlandet, er det tillatt å ta med medisiner inn i landet hvis du har riktig dokumentasjon. Du må kunne dokumentere overfor tollvesenet at medisinen er til deg og for personlig bruk. Det må fremkomme på medisinens etikett, resept eller ved legeerklæring at det er til deg. Du må også kunne dokumentere at de er kjøpt lovlig. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringen. Har du medisiner i bagasjen som du er i tvil om er tillatt å ta med inn i Norge, anbefaler Statens legemiddelverk å gå på rød sone i tollen og spørre tollerne. 

Oppbevaring av medisiner

Noen medisiner skal oppbevares kaldt. Disse bør også være med i håndbagasjen. Luftfartstilsynet opplyser at du kan ta med et kjøleelement eller inntil 2,5 kg tørris for å kjøle ned medisinen i håndbagasjen. Egne regler for merking gjelder hvis du bruker tørris. Statens legemiddelverk har utarbeidet ti tips til å reise med medisiner, og i punkt nummer åtte linker de til konkrete tips for hvordan man kan oppbevare medisinen på reise.

Reiseforsikring 

Er du medlem av folketrygden i Norge og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg europeisk helsetrygdkort. Kortet gir deg rett til helsehjelp på samme vilkår som landets egne borgere. Helfo anbefaler deg å ha reiseforsikring i tillegg til Europeisk helsetrygdkort for å sikre god behandling. I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold.
Helsetrygdkortet dekker ikke hjemreisen, hvis du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. Det gjør reiseforsikring. Den sikrer deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise.

For deg som skal fly

Mange av oss har opplevd at bagasjen «forsvinner underveis» og kommer for sent frem. Da er det viktig å ha en god håndbagasje som inneholder eventuelle medisiner med riktig dokumentasjon, salver, kremer, kortison og liniment. I tillegg er det lurt å ha med tannbørste, t-skjorte, et sett undertøy, mobillader, verdisaker og andre ting du bruker daglig.
Kravet om 100 ml kan oppleves vanskelig for hudpasienten. Vi har gjerne mange flasker og tuber som er større enn 100 ml, og fyller lett både to eller tre av de gjennomsiktige posene på flyplassen. Det er helt i orden.

Alt av medisiner, nødvendige kremer og liniment faller nemlig utenfor bestemmelsen om kvantum og mengde. Luftfartstilsynet opplyser på nettsiden sin at du kan ta med flytende medisin som er nødvendig for bruk på reisen. Dessuten påpekes det at medisin i fast form er fortsatt tillatt. Men det er lurt at du er forberedt på å gjøre rede for innholdet i beholderne, at de er innenfor reglene. Og det kan hende at du blir bedt om å smake på innholdet eller ta litt av innholdet på huden.

Sikkerhetsvaktene på Gardermoen har tidligere informert om at kremer og salver som trengs på grunnlag av diagnosen skal pakkes i egne gjennomsiktige poser og vises til dem. De regnes ikke med i begrensingen på en gjennomsiktig pose med maks én liter veske.

På Helsenorge.no og Legemiddelverket.no kan du finne flere tips om å reise med medisin.

Artikkelen sto på trykk i Hud & Helse nr. 2 / 2018


Psoriasis- og eksemforbundet
www.hudportalen.no | Bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet | Mer om psoriasis

Hvis du har psoriasis, kan du gjøre mye selv. I tillegg til å gå til din fastlege - som kanskje henviser deg videre til en hudlege, kan du melde deg inn i pasientorganisasjonen Psoriasis- og eksemforbundet. PEF arbeider for å bedre behandlingstilbudet og rettigheter for personer med psoriasis, og i organisasjonen får du tilgang til andres erfaringer, gode råd og forslag til hvordan du kan leve best mulig med sykdommen. Det gir energi og mot å snakke med likesinnede.

Extra Stiftelsen

Prosjektet «Lev med psoriasis» er støttet av ExtraStiftelsen