Gå til innholdet

Har du hørt om Folketrygdens § 5-22?

Denne paragrafen gir deg mulighet til å få dekket deler av utgiftene dine til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler. Og for å søke om å få refusjon, må du søke Helfo.

Når du har betalt mer enn 1 858 kroner i et kalenderår, kan du søke om å få dekket 90 % av utgiftene som overstiger egenandelen, ifølge Helsenorge.no. Denne egenandelen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester.

Helfo kan gi deg delvis dekning av utgiftene dine til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell eller reseptfrie legemidler for behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler. Materiellet og reseptfrie legemidler må være kjøpt på apotek eller bandasjist.

Legeerklæring

For at du skal kunne få dekket utgiftene dine, må legen ha sendt Helfo skjemaet, «Legeerklæring ved søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell, ftrl § 5-22 (05-22-07)».

Før du søker om å få dekket utgiftene dine første gang, må Helfo ha fått tilsendt en legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer, barnesykdommer eller av lege ved brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus. Hvert tredje år – eller når du må bytte produkt eller mengde – må du sende Helfo en ny legeerklæring fra spesialist. 

Legen må bekrefte at:

  • Du har en utbredt og kronisk hudlidelse som fører til uttørring av huden.
  • Det ikke er hjemmesykepleien som steller sårene. Hvis sårene stelles av hjemmesykepleien, er det kommunen som skal dekke utgiftene.
  • Behovet for materiellet må vare minst tre måneder i løpet av et år.
  • Kremer, salver og oljer ved betydelige og kroniske hudlidelser ved uttørring av huden.

Helfo kan gi deg delvis dekning av utgiftene dine til reseptfrie salver, kremer og oljer for behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser som fører til uttørring av huden. Dersom sykdommen forverrer seg, kan du også få dekket utgifter til kolloide sårplaster av Helfo når du utfører sårstellet selv.

Det er spesialisten som - på vegne av deg - fyller ut skjemaet, «Legeerklæring fra relevant spesialist ved søknad om bidrag til kremer, salver og oljer, ftrl § 5-22 (05-22-09)».

Tilbud om gratis refusjonshjelp

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har en samarbeidsavtale med Komplett Apotek. Som en del av samarbeidsavtalen tilbyr Komplett Apotek en tjeneste kalt «Refusjonshjelpen». Dette er et gratis tilbud, og PEF-medlemmer vil en gang per måned få tilsendt alle kvitteringer, ferdig utfylte skjemaer og ferdig frankert konvolutt som deretter sendes til HELFO. Det eneste du trenger å gjøre, er å signere og fylle inn ditt kontonummer.

Her kan du lese mer om refusjonshjelpen til Komplett Apotek

 

Artikkelen sto på trykk i Hud & Helse nr. 1 / 2018


Psoriasis- og eksemforbundet
www.hudportalen.no | Bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet | Mer om psoriasis

Hvis du har psoriasis, kan du gjøre mye selv. I tillegg til å gå til din fastlege - som kanskje henviser deg videre til en hudlege, kan du melde deg inn i pasientorganisasjonen Psoriasis- og eksemforbundet. PEF arbeider for å bedre behandlingstilbudet og rettigheter for personer med psoriasis, og i organisasjonen får du tilgang til andres erfaringer, gode råd og forslag til hvordan du kan leve best mulig med sykdommen. Det gir energi og mot å snakke med likesinnede.

Extra Stiftelsen

Prosjektet «Lev med psoriasis» er støttet av ExtraStiftelsen